VietnameseEnglish
Thằn lằn

Giao hàng toàn quốc

Câu hỏi: Các bạn đã từng xem thạch sùng hay thằn lằn tự cắn đuôi hay chưa? Nếu đã nhìn qua, thì bạn có thử nghĩ xem tại sao chúng lại phải làm như thế? Lẽ nào chúng không sợ đau àh?

Giao hàng toàn quốc

Thằn lằn: Suborder: Lacertilia

Tin tức nổi bật

Video

Go to top